Realizacje

System sztaplowania paczek arkuszy blach

 • Projekt i wykonanie zespołu maszyn składających się na system sztaplowania paczek arkuszy, na linii produkcyjnej do poprzecznego rozkroju bach,
 • Montaż mechaniczny i elektryczny,
 • Automatyzacja fragmentu linii produkcyjnej,
 • Wykonanie nowego programu sterowania oraz integracja z istniejącym systemem,
 • Wykonanie ogrodzenia linii, wydzielenie stref, wykonanie systemu safety,
 • Dostosowanie linii do obowiązujących przepisów oraz wystawienie deklaracji zgodności,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

Linia pakowania arkuszy blach w papier

 • Projekt i wykonanie zespołu maszyn wchodzących w ciąg technologiczny linii pakowania arkuszy blach w papier,
 • Montaż mechaniczny i elektryczny,
 • Automatyzacja linii produkcyjnej,
 • Wykonanie nowego programu sterowania oraz integracja z istniejącym systemem,
 • Wykonanie ogrodzenia linii, wydzielenie stref, wykonanie systemu Safety,
 • Dostosowanie linii do obowiązujących przepisów oraz wystawienie deklaracji zgodności,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

Linia pakowania arkuszy blach

 • Projekt i wykonanie zespołu maszyn wchodzących w ciąg technologiczny linii pakowania arkuszy blach,
 • Montaż mechaniczny i elektryczny,
 • Automatyzacja linii produkcyjnej,
 • Wykonanie nowego programu sterowania oraz integracja z istniejącym systemem,
 • Wykonanie ogrodzenia linii, wydzielenie stref, wykonanie systemu Safety,
 • Dostosowanie linii do obowiązujących przepisów oraz wystawienie deklaracji zgodności,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

Wózek międzynawowy do transportu kręgów blach- 35 t/ pryzmę

 • Projekt i wykonanie wózka międzynawowego o możliwości przewożenia dwóch kręgów blach o masie maksymalnej 35 ton na pryzmę,
 • Montaż mechaniczny i elektryczny,
 • Automatyzacja pracy maszyny,
 • Wygrodzenie obszaru roboczego pracy wózka międzynawowego, wykonanie systemu Safety,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,