Realizacje

Maszyna do obracania taśm stalowych

 • Projekt, wykonanie i montaż maszyny do odbioru i obracania taśm stalowych z osi poziomej do osi pionowej, z przechyłem hydraulicznym,
 • Projekt elektryczny,
 • Wykonanie i montaż szafy elektrycznej,
 • Wykonanie i montaż dedykowanej stacji hydraulicznej,
 • Modyfikacja oprogramowania w sterowniku PLC linii produkcyjnej,
 • Automatyzacja linii produkcyjnej,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Integracja maszyny z linią produkcyjną,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

System do pomiaru naprężeń w blasze

 • Projekt i wykonanie zespołu maszyn wchodzących w ciąg technologiczny linii do rozkroju poprzecznego blachy,
 • Montaż mechaniczny i elektryczny,
 • Automatyzacja linii produkcyjnej,
 • Wykonanie nowego programu sterowania oraz integracja z istniejącym systemem,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

Podpora bębna rozwijarki taśmy stalowej w celu zwiększenia jej nośności

 • Projekt, wykonanie i montaż maszyny,
 • Projekt elektryczny i hydrauliczny,
 • Wykonanie i podłączenie instalacji hydraulicznej,
 • Wykonanie i podłączenie instalacji elektrycznej i sterowniczej,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Integracja maszyny z linią produkcyjną,
 • Modernizacja ogrodzenia fragmentu linii produkcyjnej,
 • Uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi,

Relokacja maszyny prostującej do blachy

 • Demontaż maszyny w pełnym zakresie mechaniki, elektryki, hydrauliki oraz pneumatyki,
 • Zabezpieczenie maszyny oraz wszystkich jej podzespołów na czas transportu,
 • Załadunek maszyny oraz jej transport do docelowej lokalizacji,
 • Rozładunek maszyny u klienta, 
 • Montaż maszyny w miejscu docelowym z zachowaniem wszelkich warunków geometrii maszyny, 
 • Uruchomienie oraz kontrola działania maszyny,

Wykonanie systemu ogrzewania szyn jezdnych wózków suwnicy

 • Spawanie wsporników przewodu grzejnego do szyn jezdnych wózków, 
 • Osadzenie przewodu na wspornikach,
 • Montaż otuliny przewodu,
 • Wszystkie prace wykonane zgodnie z zaleceniami inspektora UDT przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia,