Dostosowanie maszyn w zakresie BHP

Jako Firma zajmujemy się kompleksową analizą maszyn i warunków pracy. Wykonujemy audyty dla maszyn i linii produkcyjnych pod kątem dostosowania ich do minimalnych lub zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po przeprowadzonym audycie tworzymy raport, w którym proponujemy możliwe rozwiązania techniczne i ich realizację.