Pomiary elektryczne

Nasza Firma w ramach pomiarów elektrycznych oferuje:

 • Przeglądy okresowe instalacji,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej,
 • Pomiary rezystancji izolacji,
 • Pomiary impedancji zwarciowej,
 • Pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia),
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • Pomiary instalacji odgromowych,
 • Pomiary elektronarzędzi,
 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Inne wg ustaleń z klientem.