Realizacje

Prewencyjne remonty linii do poprzecznego i wzdłużnego rozkroju blachy

 • Przegląd mechaniczny, naprawa lub wymiana części na wszystkich odcinkach linii produkcyjnych,
 • Regeneracja lub wykonanie nowych części, wymiana łożysk i panewek,
 • Czyszczenie i ewentualne odmalowanie maszyn, 
 • Przegląd i wymiana uszkodzonych elementów instalacji hydraulicznej
  i pneumatycznej,
 • Smarowanie maszyn i wymiana olei hydraulicznych i przekładniowych,
 • Przegląd i czyszczenie szaf elektrycznych i pulpitów sterowniczych,
 • Przegląd silników elektrycznych,
 • Kontrola systemów bezpieczeństwa Safety,

Prewencyjne remonty linii pras mechanicznych

 • Przegląd mechaniczny, naprawa lub wymiana części na wszystkich odcinkach linii produkcyjnej,
 • Regeneracja lub wykonanie nowych części, wymiana łożysk i panewek,
 • Czyszczenie i ewentualne odmalowanie maszyn, 
 • Przegląd i wymiana uszkodzonych elementów instalacji hydraulicznej
  i pneumatycznej,
 • Smarowanie maszyn i wymiana olei hydraulicznych i przekładniowych,
 • Przegląd i czyszczenie szaf elektrycznych i pulpitów sterowniczych,
 • Przegląd silników elektrycznych,
 • Kontrola systemów bezpieczeństwa Safety,

Wymiana uszkodzonej panewki korbowodu suwaka prasy mechanicznej

 • Lokalizacja i określenie przyczyny awarii,
 • Demontaż elementów prasy mechanicznej, 
 • Demontaż suwaka prasy,
 • Pomiary, projekt, dokumentacja, opracowanie technologii obróbki mechanicznej oraz wykonanie nowej panewki korbowodu, 
 • Montaż elementów, uruchomienie prasy, 
 • Analiza awarii

Pomiary geometrii, przeglądy i remonty nożyc krążkowych do wzdłużnego rozkroju blach

 • Przeglądy i remonty,
 • Regeneracja i wymiana części, 
 • Kontrole geometrii wałów nożowych (luzy osiowe, równoległość wałów, itp.),
 • Analiza i rozwiązywanie problemów produkcyjnych,