Copyright © 2005 by "Paweł Maślanka"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pmaslanka@wapps.pl
WAPPS
Piekacz Wilk Spółka Komandytowa
Referencje
Wykonane montaże, relokacje i modernizacje

- Montaż linii STAM do cięcia poprzecznego blach w ArcelorMittal (2003)
- Montaż linii WILHELMSBURGER do cięcia wzdłużnego blach w ArcelorMittal (2004)
- Modernizacja linii cięcia dla ArcelorMittal SSC Essen (2005) (Niemcy)
- Relokacja linii do powierzchniowej obróbki blach ze stali nierdzewnych dla Ugine&Alz (2005)
   (Hiszpania-Polska)

- Relokacja linii PROIN do cięcia poprzecznego blach dla ArcelorMittal SSC (2006) (Anglia-Polska)
- Relokacja linii STAM do profilowania blach dla ArcelorMittal Construction (2006)
   (Głowno-Rawa Mazowiecka)
- Montaż linii MARIANI/UNGERER do cięcia wzdłużnego blach w Elektrometal (2006)
- Montaż linii do cięcia wzdłużnego blach dla Radex-Stal (2006)
- Modernizacja linii PROIN do cięcia wzdłużnego blach w ArcelorMittal (2007)
- Modernizacja linii pakowania dla ArcelorMittal SSC Essen (2007) (Niemcy)
- Relokacja linii do cięcia poprzecznego blach w Radex-Stal (2008) (Niemcy-Polska)
- Montaż linii LORENS do cięcia poprzecznego blach w Elektrometal (2008)
- Modernizacja linii pakowania AUXMET w ArcelorMittal (2009)
- Modernizacje suwnic w ArcelorMittal (2010-2011)
- Relokacja prostownicy ARKU dla ThyssenKrupp (2013) (Niemcy-Polska)
- Modernizacja linii WILHELMSBURGER do cięcia wzdłużnego blach w ArcelorMittal (2014)
- Modernizacja linii STAM do cięcia poprzecznego blach w ArcelorMittal (2014)
- Relokacja linii GEORG do cięcia poprzecznego blach dla ThyssenKrupp (2014) (Niemcy-Polska)
- Modernizacja linii pakowania w ArcelorMittal SSC Wiedeń (2016) (Austria)
- Wykonanie i montaż linii pakowania do transportu blach w ArcelorMittal Kraków (2017)
- Wykonanie i montaż linii pakowania do transportu blach w ArcelorMittal Kraków (2018)
- Wykonanie i montaż urządzenia do znakowania blachy kawałkowej w ArcelorMittal Kraków (2019)
- Wykonanie i montaż urządzenia do obracania taśm stalowych na linii do pakowania w ArcelorMittal Bytom (2023)
- Wykonanie i montaż wraz z firmą NNT układu do pomiau naprężeń własnych metodą Barkhausena na linii cięcia blach w ArcelorMittal Kraków (2023)